Reservaties bezoek Paradise Kortrijk 2021

Reserveer je bezoek aan de Triënnale Paradise Kortrijk via www.paradisekortrijk.be

Blijf op de hoogte van onze nieuwsbrief.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Waregem Be-Part
van 26 november 2011 - 19 februari 2012

Charif Benhelima's Semites: A Wall Under Construction

Charif Benhelima (°1967, Brussel) is een kunstenaar met Belgische, Sefardische en Arabische roots. Zijn hele oeuvre is een fotografisch onderzoek naar identiteit en naar het gevoel een buitenstaander te zijn. Naast het onderwerp is ook de reflectie over het medium een belangrijk gegeven in de artistieke praktijk van de kunstenaar.

Voor de reeks 'Semites' (2005) koos Charif Benhelima de polaroidcamera als werkinstrument. De polaroid levert een 1-op-1-beeld af: het moment kristalliseert zich zonder omwegen in een foto. De foto is meteen het eindresultaat. 'Semites' omvat 135 polaroidfoto's van bestaande afbeeldingen (m.a.w. reproducties via de polaroidcamera), waarin de flits van de polaroidcamera duidelijk zichtbaar is. De reflectie van dit licht schijnt over het oorspronkelijke beeld en wordt zichtbaar op het uiteindelijke resultaat, het polaroidbeeld.

Exclusief voor de tentoonstelling in Be-Part werd de volledige reeks van 135 polaroidfoto's omgezet in cibachromeprints, die hun plaats krijgen in een imposante 'muur', ‘a wall under construction’.