Max Pinckers

Billboards Kortrijk

357523234 662662339236458 3392660876279405614 n
Kortrijk
07 jul. 26 okt. 2023

Billboard Series Budabrug is een langdurig kunstproject in de publieke ruimte. Elke drie maanden zal een andere kunstenaar een werk tonen. Via wisselende presentaties wil Billboard Series een duurzame en productieve dialoog opbouwen met de omliggende buurt en het stedelijke landschap. De eerste reeks werken in Kortrijk focust op het kunstenaarsportret.

Billboard Series startte aan Dok Noord in Gent en is een project van artlead.net en 019, dat werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent. Billboard Series Kortrijk is een samenwerking tussen artlead.net, 019 en Be-Part, Platform voor actuele kunst en werd gecureerd door Thomas Caron, binnen een scenografie van Olivier Goethals.

MAX PINCKERS
Performance #4 (Los Angeles), 2018

Het werk van Max Pinckers (°1988, Brussel) reflecteert over de geloofwaardigheid van het beeld en de onmogelijkheid van documentairefotografie om een plaats op te eisen in een veranderende wereld, waarin de autoriteit van de foto als een onafhankelijk document is verdwenen in de wildgroei van digitale beelden, ‘fake news’ en Photoshop.

Als kunstenaar maakt Pinckers dan ook deel uit van een nieuwe generatie documentairefotografen die bewust gebruik maken van – voorheen als taboe beschouwde – middelen als theatrale enscenering, beeldmanipulatie en bewuste hercontextualisering.

De praktijk van Max Pinckers ontwikkelt zich in reeksen: beelden die hij samenbrengt in tentoonstellingen en zelf-gepubliceerde kunstenaarsboeken.

De reeks waaruit ook het beeld van deze Billboard Series komt heet Margins of Excess (2018). Vertrekkend vanuit collectieve dromen en verlangens die gevoed en gevormd worden door de stijlfiguren uit de massamedia, bevraagt de reeks hoe mensen hun eigen identiteit vormgeven.

Voor deze reeks trok Pinckers doorheen de Verenigde Staten om een aantal personages en verhalen te bezoeken die kortstondig bekend werden in de mainstream media wanneer hun ’subjectieve realiteit’ botste met de waarheid. Zo bezocht Pinckers bijvoorbeeld Rachel Dolezal, een burgerrechtenactiviste die zich al jaren voordoet als Afrikaans-Amerikaans, maar eigenlijk gewoon wit blijkt te zijn. Pinckers benadrukt echter dat geen van de mensen in de verhalen die hij belicht bewust leugens vertelden om iemand te bedotten of persoonlijk gewin na te streven. Deze personages ervaren de realiteit gewoon anders; ze creëren als het ware een eigen wereld met een eigen waarheid.

Deze verhalen zijn tekenend voor het nieuwe, post-truth tijdperk waarin we leven. De term post-truth wordt sinds een paar jaar gebruikt om een realiteit te beschrijven waarin objectieve feiten minder invloed hebben op de vorming van de publieke opinie dan emoties en persoonlijke overtuigingen. Het is de wereld waarin Donald Trump met zijn alternative facts de Amerikaanse president werd, waarin klimaatverandering nog steeds wordt ontkend en waarin de Britten op basis van foutieve informatie kozen om de EU te verlaten.

Performance #4 (Los Angeles) werd genomen op de dag van Donald Trumps verkiezingsoverwinning. De huilende man is een acteur, maar het beeld is nauwelijks te onderscheiden van de oprechte, soortgelijke en wanhopige taferelen die die dag in het hele land plaatsvonden.

Pinckers speelt bewust met de stereotype beelden die de media gebruikt om massale rouw te verbeelden: brandende kaarsen, bloemen en huilende mensen. Tegelijk speelt het beeld duidelijk met de conventies van de reclamefotografie. De belichting, compositie en kleuren die Pinckers gebruikt om de foto te maken, laten een totaal andere lezing van de foto toe – alsof deze deel uitmaakt van een grote reclamecampagne voor parfum of mannenkleren. Dit wordt nog versterkt doordat het beeld hier op een reusachtige reclame-billboard getoond wordt.

Max Pinckers doctoreerde in 2021 in de beeldende kunsten en is docent aan School of Arts / KASK, Gent. Hij wordt gerepresenteerd door Gallery Sofie Van de Velde in Antwerpen en Tristan Lund (Londen). In 2015 richtte hij de kunstboekenuitgeverij Lyre Press op. Pinckers ontving meerdere internationale prijzen, waaronder de Edward Steichen Award Luxembourg (2015) en de Leica Oskar Barnack Award (2018). Pinckers’ werk werd o.m. getoond in MOCAK, Krakow; Hamburger Kunsthalle, Hamburg; FOMU, Antwerpen; M HKA, Antwerpen.

Locatie

Extra Muros: Billboard Budabrug (Kortrijk)
Budabrug
8500 Kortrijk

Bereikbaarheid

Banner Billboards logos alles 1680770560