Kortrijk Art Weekend

27 Oct - 29 Oct 2023

Be-Part maakt dit jaar deel uit van het allereerste Kortrijk Art Weekend.

Kort­rijk Art ver­te­gen­woor­digt meer dan 20 orga­ni­sa­ties, pri­vé en publiek, die beel­den­de kunst pro­gram­me­ren en tonen in Kort­rijk. Op deze web­si­te agen­de­ren we het hele jaar door alle lopen­de ten­toon­stel­lin­gen en kunst­ma­ni­fes­ta­ties in de stad. Hier vind je alle infor­ma­tie over wat er op de dag van jouw bezoek in Kort­rijk aan beel­den­de kunst te zien en te bele­ven is. Con­tac­teer ons via info@​kortrijkart.​be

Kort­rijk Art orga­ni­seert van 27 tot 29 Okto­ber 2023 het aller­eer­ste Kort­rijk Art Week­end.

Meer info op kortrijkart.be