Nicolas Provost: The Perfect Wave

Nicolas provost
Waregem
30 Mar 11 May 2014

'Cinema is het alfa en het omega in de films van Nicolas Provost (1969, Ronse). Hij vertrekt steevast vanuit cinematografische beelden die hij ofwel herwerkt of zelf op een cinematografische manier filmt.’ (Jeroen Laureyns in ‘De “human touch” in de films van Nicolas Provost’, in: Nicolas Provost (tent.cat.), De Brakke Grond, Amsterdam, 2008)

Nicolas Provost is een beeldend kunstenaar die de filmtaal als een stilistische techniek decodeert. Hij deconstrueert. Cinema is voor hem, naast zoveel meer, ook een parallelle realiteit die uit clichés, technische regels en dramaturgische conventies bestaat. Maar eerder dan dit te situeren onder een soort anti-houding van kunst tegenover film is er bij Nicolas Provost sprake van een geloof in voor zichzelf sprekende beelden én het verhaal (de fictie). Dat maakt dat hij binnen de context van de actuele kunst eerder een uitzonderlijke plaats inneemt.
Lust, liefde en lijden zijn thema’s die geregeld aan bod komen in zijn oeuvre. Hij schuwt daarbij ook het gebruik van beelden uit ons collectieve beeldpatrimonium niet.

Het werk van Nicolas Provost reflecteert over de grammatica van film, de staat van de mens in ons collectieve filmgeheugen en de relatie tussen beeldende kunst en de filmervaring. Zijn films (en stills) lokken zowel herkenning als bevreemding uit en slagen erin de toeschouwer mee te nemen in een raadselachtig spel van mysterie, abstractie en ontroering. Door het manipuleren van tijd, codes en vormen worden uit de filmische en verhalende taal nieuwe verhalen geboetseerd.

Nicolas Provost woonde van 1993 tot 2003 in Noorwegen en keerde daarna terug naar België. Sinds enkele jaren woont en werkt hij in New York. Zijn werk kreeg een lange lijst van prijzen en screenings op prestigieuze festivals. Zijn eerste langspeelfilm is The Invader, een toegankelijk en ontroerend drama, tegen de achtergrond van Brussel als kille metropool. Deze film, met de wellicht sensueelste beginscène uit de Vlaamse filmgeschiedenis, kreeg lovende kritieken. Hij ging in wereldwijde première in de competitie van het Filmfestival van Venetië in 2011 en werd op het filmfestival van Oostende in 2011 bekroond met vijf Ensors.

The Perfect Wave is de eerste uitgebreide tentoonstelling van Nicolas Provost in België. De tentoonstelling omvat video’s, (kort)films en stills van de afgelopen tien jaar en pakt uit met enkele nieuwe werken die nooit eerder werden vertoond.

Location

Be-Part Waregem Westerlaan
Westerlaan 17
8790 Waregem

Accessibility