Blijf op de hoogte van onze nieuwsbrief.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Waregem Be-Part
van 04 maart 2007 - 03 juni 2007

Lost Format

De dia is een beeldformat dat in onze digitale tijden zo langzamerhand definitief naar de archieven is verwezen. De tentoonstelling Lost Format stelt dit ‘verloren gegane’ format centraal en toont hoe dia’s in kunstwerken worden gebruikt. Het wordt geen nostalgische terugblik naar een medium uit de oude doos. Veel meer dan dat wil Lost Format bij bezoekers de blik openen en hen nieuwe ideeën geven over hoe dia’s worden gezien en gepercipieerd.

Lost Format is opgebouwd als een circuit langsheen verschillende artistieke projecten, waarin dia’s op uiteenlopende manieren worden toegepast. Het start bij amateuropnames, met reisdia's, familiekiekjes, opnames van feestelijke gebeurtenissen,... Er zijn artistieke projecten die te maken hebben met archivering (Johan Van Geluwe/B) of nauw verbonden zijn met het documentaire en de werking van het geheugen (Els Opsomer/B, in opdracht van BE-PART). Er is ook een verhalende invalshoek (Noritoshi Hirakawa/ JPN) en het circuit eindigt in een conceptuele context (Fernando Ortega/MEX, Pierre Bismuth/F, en Jonathan Monk/GB).